Het Amsterdamse Joodse Wijk en omgeving zomer 1941. Gefotografeerd door verzetsman Gerard de Ries

 

Amsterdams straatbeeld zomer 1941

Verzetsman Gerard de Ries, verkleed in Wehrmacht uniform, heeft in de zomer van 1941 het straatbeeld van Amsterdam kunnen fotograferen dat alleen voor Duitse troepen was voorbehouden. Hij fotografeerde een straatbeeld van het Joodse getto net na het plaatsen van afscheidingsborden, het verzet, Duitse ‘tegen’acties, propaganda van net nationaalsocialisme, schuilplaats voor luchtaanvallen, verscheidene bedrijfsvoertuigen, winkel- en horecagelegenheden.  Een dag Amsterdam door Gerard de Ries.

 

Gerard de Ries uit Rotterdam in Wehrmacht uniform (veldtenue). Afwijkingen aan dit uniform zijn de schoenen in plaats van laarzen en de Nederlandse Koppel.

 

Zwanenburgwal ingang Staalstraat

 

Afgesloten brug Kloveniersburgwal ingang Nieuwe Hoogstraat

 

Waterlooplein vanaf de Zwanenburgstraat

 

Noordelijke richting Weesperstraat hoek Nieuwe Achtergracht

 

Linkerzijde Nieuwe Keizersgracht hoek Hortusplantsoen

 

Weesperplein vanaf de Sarphatistraat. Links diamantbeurs

 

BEKENDMAKING
van den Commissaris-Generaal voor het Veiligheidswezen, de Hoogere S.S. en Politiechef S.S. Brigadeleider Rauter

Terwijl nog de beestachtige vermoording van een Nederlandsch Nationaal-Socialist in het Jodenkwartier in aller herinnering ligt, werd nu een Duitsche patrouille der veiligheidspolitie op een maar al te misdadige wijze aangevallen. In den nacht van Woensdag den 19den Februari op Donderdag werd in het Joodsche emigranten-kwartier te Amsterdam, van Woustraat, een patrouille van de Duitsche veiligheidspolitie op het oogenblik, waarop zij een Joodsch lokaal betrad, waarin een geheime vergadering plaats vond, met een bijtende en vergiftige vloeistof overgoten. Tegelijkertijd werd door de Joodsche misdadigers op de Duitsche politiebeambten geschoten. Door het onmiddellijke ingrijpen van de na hen komende politiebeambten gelukte het eenigen der misdadigers gevangen te nemen, terwijl het meerendeel in de duisternis ontkwam.

Daarop heeft de Commissaris-Generaal voor het Veiligheidswezen, de Hoogere SS- en Politiechef de volgende straf- en vergeldingsmaatregel gelast:
Er worden vierhonderd volle joden in den leeftijd van 20 tot 35 jaar gevangen genomen en naar een Duitsch concentratiekamp overgebracht.
De commissaris-Generaal voor het Veiligheidswezen, de Hoogere SS- en Politiechef, maakt er op opmerkzaam, dat deze handeling een vergeldingsmaatregel is, die door de Duitsche bezettingsoverheid gelast is.

Iedere demonstratie, van welken aard ook, en dergelijke verschijnselen worden als tegen de Duitsche bezettingsoverheid gericht opgevat en door de Duitsche veiligheids organen direct onderdrukt en neergeslagen.

DEN HAAG, 25 Februari 1941

 

‘Forma Natura’ van Aäron Bloemendal

 

Café ‘De Lloyd’

 

 

 

‘Paleis op de Dam’. Diende voor het verzet en als onderduikadres

 

WAARSCHUWING
 
Er bestaat aanleiding, nog eens nadrukkelijk er op attent te maken, dat alle vuurwapens, munitie, handgranaten, ontploffingsmiddelen en ander oorlogsmateriaal moeten worden ingeleverd. Duitsche krijgsgerichten moesten in den laatsten tijd herhaaldelijk veroordeelingen wegens ONGEOORLOOFD BEZIT van soortgelijke voorwerpen uitspreken. Ik maak erop attent dat voor dergelijke overtredingen de zwaarste straffen en zelfs de doodstraf zullen worden toegepast en in de toekomst geen clementie te verwachten is.
 
Der Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden 
gez. Fr. CHRISTIANSEN

 

Openbare schuilplaats op het Rokin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oosterpark. Oproep voor deelname aan massavergadering op het ‘IJsclubterrein’ vrijdag 27 juni 1941 met spreker Seyss-Inquart

 

‘PTT’ met paard en wagen voor Centraal Station

 

Taxi van het ‘Amsterdamsche Rijtuig Maatschappij’ op Stationsplein oostzijde van Centraal Station

 

Taxi paard en wagen voor Centraal Station

 

Fietstaxi bij uitgang Centraal Station op Stationsplein westzijde

 

Taxi paard en wagen voor Rembrandtplein

 

 

Besteldienst ‘Vlugger’

 

 

 

Bedrijfswagen van chocoladefabrikant ‘Tjoklat’

 

Bedrijfswagen van F. Korff & Co voor chocoladedrank ‘Fosco’ omgebouwd naar gas door benzineschaarste

 

 

 

 

Source:

Beeldbank Stadsarchief Amsterdam

Coen Cornellissen Jr., Almelo