Koncentracijski logor Stara Gradiška – bon za hranu (food ration card)

 

 

 

 

 

Source: